Library Search

Perform new search:

Or search in a category ↓

Cymraeg Clir/ Clear Welsh-large

Cymraeg Clir/ Clear Welsh

Author: Cen Williams
Category: Reference
Publisher: Cyngor Gwynedd, Bwrdd yr Iaith Gymraeg a Chanolfan Bedwyr
ISBN: 1 898817 49 9
Year: 1999
Subject: Iaith Gymraeg, Welsh Language, Education, Addysg
Description: Nod `Cymraeg Clir` ydi cael mwy o bobol yn hyderus i ddefnyddio`r Gymraeg gan dderbyn ffurfiau haws a sgwennu mewn ffordd mwy naturiol. Mae`n cynnwys trigain tudalen ardderchog o stabl Canolfan Bedwyr.
`Clear Welsh`s` aim is to help more people be comfortable and confident to use the Welsh language and write in a more natural way. It contains thirty excellent pages straight from the `Bedwyr Centre`.
In stock

In partnership with:

logo-elbow-200